Her finner du vedtekter, styremøtereferat og annen dokumentasjon fra OJFF.

Styremøter

2018

2017

2016

2015

Møter skytebanegruppa SSL/OJFF

Årsmøte:

Regnskap:

Andre dokumenter