Ønsker du å kontakte hele styret på e-post: styret@ojff.no

Jørn Pedersen – Styreleder og leder fiskeutvalget

Mobil: 992 75 026 og e-post: jp@ojff.no

jp

Bjørnar Mogren – Nestleder

Telefon: 480 09 552 og e-post: bm@ojff.no

Bjornar

Odd Arne Haugen – kasserer

Telefon: 913 99 681 og e-post: oah@ojff.no

oddarne

Audun Strand – Styremedlem og jaktutvalgsleder

Mobil: 996 97 521 og e-post: as@ojff.no 

audun

 

Sandra Kvernland – Styremedlem, sekretær, kvinnekontakt jegerprøve- og kurskontakt

Mobil: 988 84 294 og e-post: sg@ojff.no

SAndra

 

Kristian Hagen – Styremedlem og ungdomskontakt

Mobil: 96040804 og epost: kh@ojff.no

 

Ove Lennart Furuvik – Styremedlem og skolekontakt

Mobil: 911 33 449 og e-post: olf@ojff.no

ovelennart

 Utvalg/utvalgsledere som ikke sitter i styret:

Hundekontakt:

Oddbjørn Ovesen: Mobil: 957 55 630 og e-post: oo@ojff.no

Leirdueutvalg:

Arne-Johan Nikolaisen: Mobil: 90110393, e-post: ajn@ojff.no

Eirin Vibeke Johansen: Mobil: 411 74 423, e-post evj@ojff.no

Ingeborg Eian:  480 44 618

Sponsorer/tilskudd:

Arne-Johan Nikolaisen: Mobil: 90110393, e-post: ajn@ojff.no