Ansvarlig redaktør for nettsidene er:

Arne-Johan Nikolaisen Lyckligagatan 1 7190 Bessaker Tlf: 901 10 393 E-post: ajn@ojff.no

Bruk dette kontaktskjemaet for å sende oss en e-post:

* Må fylles ut

Acceptable file types: doc,docx,xls,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 2mb.