Osen Jeger- og Fiskerforening er en forening som står for sunne verdier i en travel hverdag, og vi jobber hardt for å tilby folk på Nord-Fosen spennende opplevelser i form av jakt, fiske og friluftsrelaterte aktiviteter. Vi arrangerer mange flotte arrangementer som som oftest er gratis å delta på. Vi har ikke som intensjon å tjene penger på foreningen men allikevel har vi en del store og små driftskostnader knyttet til våre aktiviteter som vi på en eller annen måte må dekke. Hittil har leirdueskytingen vært den aktiviteten som har bidratt mest til kassa, men etter to leirduemaskinhavari på to år har nok bidraget heller vært dårlig.. Vi håper derfor at du kan tenke deg å bidra med din Grasrotandel til oss, dette er penger som vi kan bruke til daglig drift men ikke minst til å kunne bidra på en enda større måte til å gi dere flotte friluftsopplevelser i tiden som kommer!

For å gi din Grasrotandel til OJFF kan du gjøre følgende:

  • Internett: Logg deg inn på mine sider hos Norsk Tipping og legg inn Osen Jeger- og Fiskerforening som mottaker av din Grasrotandel, søk oss opp eller legg inn vårt organisasjonsnummer som er: 996 736 954.
  • Hos din kommisjonær: Gi kommisjonæren vårt organisasjonsnummer eller si fra at du ønsker å gi din andel til Osen Jeger- og Fiskerforening så ordner han resten!
  • Norsk Tipping Mobilspill: Du kan knytte deg til oss ved å endre mottaker av Grasrotandel i din mobilapplikasjon.
  • SMS: For å knytte deg til via SMS, send; «Grasrotandelen 996736954»  til 2020. For at dette skal fungere må du være registrert med mobilnummeret ditt hos Norsk Tipping.

Vi takker på forhånd for din støtte og ser frem til å treffe deg på et av våre arrangement!

Her kan du laste ned vervebrevet vårt med mer informasjon om Grasrotandelen. Se også Norsk Tipping for mer informasjon og statistikk over ditt lag.